Polityka prywatności

REGULAMIN, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Opublikowany 7 listopada 2021 roku.

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ KONTAKTU

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez www.joannagora.pl .

2.     Właścicielem i administratorem strony www.joannagora.pl jest Joanna Góra.

3.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

b)      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

I.                    Polityka prywatności:

1.                  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2.                  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.                  Strona www.joannagora.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

4.                  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zwrotnego kontaktu informacyjnego.

5.                  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.                  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

7.                  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8.                  Na stronie www.joannagora.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II.                   Przetwarzanie danych osobowych:

1.      Administratorem danych osobowych Użytkownika strony w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Joanna Góra [patrz wyżej]

2.      Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

3.      RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:

a)      prawo dostępu do danych osobowych,

b)      prawo do sprostowania danych osobowych,

c)      prawo do usunięcia danych osobowych,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została udzielona.

4.      Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.      Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

6.      Cele i czynności przetwarzania:

a)      Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

III.                Polityka plików cookies:

1.      Strona www.joannagora.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.      Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.      Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.

4.      Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony zgodnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania Użytkownika na kolejnych podstronach www.joannagora.pl .

5.      Strona www.joannagora.pl  stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.

7.      Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

8.      Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną  www.joannagora.pl reklamodawcom.

9.      Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.

10.  Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

11.  Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

12.  Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez nas w jego przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

13.  Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.

14.  Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Odtwarzanie takich nagrań wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

15.  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.